Praktijk voor Logopedie en Stottertherapie Wateringse Veld

Wij zijn een groepspraktijk van logopedisten. U kunt bij ons terecht met vragen over het spreken en wat daarmee te maken heeft terecht. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen zijn bij ons welkom.

Wij zijn samen met kinderfysiotherapiepraktijk Spring aangesloten bij Gezondheidscentrum Wateringse Veld en werken samen met het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG). Als logopedisten versterken wij elkaar in ons enthousiasme en zorg voor het vak. Zo wisselen we informatie van cursussen uit en bezoeken we gezamenlijk congressen.

Onze praktijk is gespecialiseerd in stotteren. Jonge stotterende kinderen (< 6 jaar) plaatsen wij met voorrang in verband met het belang van tijdige interventie bij deze doelgroep. Uit de wijde omtrek komen kinderen en volwassenen die stotteren naar onze praktijk vanwege onze kennis en ervaring. Ook collega-logopedisten kunnen bij ons terecht voor intercollegiaal overleg.

Op dit moment nemen wij uitsluitend nog aanmeldingen aan van vloeiendheidsstoornissen (stotteren of broddelen). Voor andere logopedische problemen verwijzen wij u graag door naar collega’s van andere praktijken.

Kwaliteit en patiëntvriendelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat iedere cliënt persoonlijke aandacht krijgt en dat ieder cliënt inzicht en inspraak heeft in de behandeling. We behandelen niet alleen stoornisgericht maar zorgen dat we een beeld krijgen van de cliënt in zijn geheel. De behandeling zal -zodra dit kan- gericht zijn op het toepassen van de nieuw geleerde vaardigheden in de eigen leefomgeving.

Als logopedist-stottertherapeuten versterken wij elkaar in ons enthousiasme en zorg voor het vak. Wij lopen regelmatig bij elkaar binnen voor advies / inspiratie / behandelsuggesties, we wisselen informatie van cursussen uit en we bezoeken gezamenlijk jaarcongressen en studiemiddagen.

Wij zijn DTL proof!

Per 1 januari 2012 kunt u zich zonder verwijsbrief van een huisarts of specialist direct wenden tot iedere logopedist die voldoet aan de eisen van Directe Toegankelijkheid Logopedie. De logopedisten van onze praktijk voldoen aan deze eisen. De kosten voor de DTL-screening worden echter vanaf 1 januari 2013 door een aantal zorgverzekeraars niet meer vergoed.