Praktijk voor Logopedie en Stottertherapie Wateringse Veld

Wij zijn een groepspraktijk van logopedisten. U kunt bij ons terecht met vragen over het spreken en wat daarmee te maken heeft terecht. Zowel kinderen, volwassen als ouderen zijn bij ons welkom. Mede gezien de toenemende wachtlijst hebben wij op dit moment een patiëntenstop voor:
– oromyofunctionele problematiek (tongpersen, slikproblemen, vaak verwezen door tandarts of orthodontist);
– taaltherapie voor kinderen vanaf groep 3.
Wij behandelen géén lees- en spellingsproblemen. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar collega’s uit de buurt.

Onze praktijk is daarnaast gespecialiseerd in stotteren. Jonge stotterende kinderen (< 6 jaar) plaatsen wij met voorrang in verband met het belang van tijdige interventie bij deze doelgroep. Kinderen en volwassenen die stotteren uit de wijde omtrek komen naar onze praktijk vanwege onze kennis en ervaring. Ook collega logopedisten kunnen bij ons terecht voor intercollegiaal overleg.

Behandelingen gaan tijdens de lockdown gewoon door. Er wordt met u overlegd of de behandeling op de praktijk plaats vindt of online, oftewel  telelogopedie. Wij houden ons strikt aan de voorschriften rondom Corona die zijn opgesteld door het RIVM en onze beroepsvereniging. Bij griep of luchtwegklachten mag u niet naar de praktijk komen. Eventueel kan de behandeling dan wel online doorgaan.

Wij zijn samen met kinderfysiotherapiepraktijk Spring aangesloten bij Gezondheidscentrum Wateringse Veld en werken samen met het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG). Als logopedisten versterken wij elkaar in ons enthousiasme en zorg voor het vak. Zo wisselen we informatie van cursussen uit en bezoeken we gezamenlijk jaarcongressen of zoals laatst een wereldcongres.

Kwaliteit en patiëntvriendelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat iedere cliënt persoonlijke aandacht krijgt en dat ieder cliënt inzicht en inspraak heeft in de behandeling. We behandelen niet alleen stoornisgericht maar zorgen dat we een beeld krijgen van de cliënt in zijn geheel. De behandeling zal -zodra dit kan- gericht zijn op het toepassen van de nieuw geleerde vaardigheden in de eigen leefomgeving.

Als logopedisten versterken wij elkaar in ons enthousiasme en zorg voor het vak. Zo wisselen we informatie van cursussen uit en bezoeken we gezamenlijk jaarcongressen of zoals laatst een wereldcongres.

Wij zijn DTL proof!

Per 1 januari 2012 kunt u zich zonder verwijsbrief van een huisarts of specialist direct wenden tot iedere logopedist die voldoet aan de eisen van Directe Toegankelijkheid Logopedie. De logopedisten van onze praktijk voldoen aan deze eisen. De kosten voor de DTL-screening worden echter vanaf 1 januari 2013 door een aantal zorgverzekeraars niet meer vergoed.