Logopedie

Op dit moment nemen wij alleen aanmeldingen aan van stotteren of broddelen. Voor andere logopedische problemen verwijzen wij u graag door naar collega’s van andere praktijken

Tijdens de eerste afspraak wordt door middel van een vraaggesprek (met ouder en kind) geïnventariseerd wat de klacht is en volgt een observatie of onderzoek. Wij streven ernaar dat zowel de ouder(s) als het kind zich op hun gemak voelen, zodat de observatie in een zo natuurlijk mogelijke setting plaats vindt. Wanneer een uitgebreid onderzoek nodig is, worden er meerdere afspraken gepland. Uit alle gegevens volgt de conclusie, en in overleg met u, wordt beslist of er behandeling volgt.

Over het algemeen is de behandelfrequentie één keer per week (dit kan, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, meer of minder zijn). Voor de behandeling wordt een half uur gereserveerd, waarvan 25 minuten cliëntgebonden en 5 minuten voor verslaglegging. Indien u niet naar de praktijk kunt komen, kunnen wij (als u een medische indicatie heeft) ook aan huis behandelen.

Tijdens de behandeling vinden wij het belangrijk dat een van de ouders of een andere volwassene, (een deel van) de behandeling aanwezig is. Hierdoor weet de ouder wat er geoefend wordt tijdens de logopedie en hoe dit thuis herhaald kan worden. Ook onduidelijkheden kunnen worden besproken. De inzet en betrokkenheid van ouders, zo hebben wij ervaren, zijn mede van invloed op het succes van therapie. De voortgang van de behandeling wordt regelmatig met elkaar besproken (ouders, leerkracht, andere betrokkenen). Hoe lang de therapie duurt is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Ouderbegeleiding

Het is belangrijk om met elkaar te bespreken wat verwachtingen en wensen zijn met betrekking tot de therapie en het doel ervan.  In individuele sessies met u als ouder kan dieper op de hulpvraag ingegaan worden. We gebruiken hierbij systemisch werk en kijken samen met u welke plek de hulpvraag heeft. Met als doel om de ontwikkeling van uw kind zo optimaal mogelijk te stimuleren. Wij organiseren ook groepsbijeenkomsten speciaal voor ouders, om ervaringen uit te wisselen en vaardigheden in te oefenen die ondersteunend in het contact met uw kind zijn.