Auditieve vaardigheden

Voor schoolse leren, zoals leren lezen en schrijven is het belangrijk dat de auditieve vaardigheden voldoende zijn.

Naast een goede concentratie en luisterhouding worden de vaardigheden getraind van:

  • het auditieve geheugen
  • de auditieve discriminatie; het verschil kunnen horen tussen klanken en woorden
  • de auditieve synthese; klanken kunnen samenvoegen tot woorden
  • de auditieve analyse; een woord kunnen verklanken tot losse klanken

Uit de gehoortest moet blijken dat het gehoor voldoende is. De logopedist zal dit altijd navragen.