Klachten

Kwaliteit en patiëntvriendelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat iedere cliënt persoonlijke aandacht krijgt en dat ieder cliënt inzicht en inspraak heeft in de behandeling. We behandelen niet alleen stoornis gericht maar zorgen dat we een beeld krijgen van de cliënt in zijn geheel.

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Het kan gebeuren dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over ons. Bespreek uw klacht eerst met ons. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij de klacht niet oplossen. Als wij er samen niet uitkomen, kunt u met uw klacht terecht bij www.klachtenloketparamedici.nl.