Kwaliteitsbeleid

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). De logopedisten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en werken ook mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF.

We zijn allen allround opgeleid en hebben ruime ervaring. Regelmatig volgen we na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie.

Sinds 2015 voldoen wij aan de eisen van de Kwaliteitstoets Logopedie. Iedere twee jaar wordt onze praktijk opnieuw getoetst. Donderdag 29 juli 2017 zijn wij opnieuw geslaagd voor deze vrijwillige toets.