Brenda Zwinkels

Mijn naam is Brenda Zwinkels. In 2000 ben ik gestart met de logopediepraktijk in het gezondheidscentrum Lage Veld in Den Haag. Geleidelijk aan is de praktijk uitgegroeid tot een maatschap en zijn we in 2010 verhuisd naar het Hoge Veld,  het pand waar we nu gevestigd zijn. Ik ervaar de praktijk als een plek waar we met elkaar staan voor groei, ontwikkeling en een veilige en vertrouwde setting creëeren om cliënten goed te ondersteunen met hun hulpvraag. Inmiddels dus al 20 jaar!

Naast mijn specialisatie in stottertherapie, heb ik mij de laatste jaren ook gericht op systemisch-dialogisch werk. Mijn opgedane ervaring integreer ik in de logopediebehandelingen. Daarbij geef ik ook nascholing aan (zorg)professionals in systemisch-dialogisch werk. Collega’s schakelen mij soms ook in om eenmalig of kortdurend tijdens een behandeltraject systemisch-dialogisch met cliënten/ ouders van cliënten te werken. Ik ontmoet u graag, als u meer van systemisch-dialogisch werk binnen de logopedie-behandeling wilt weten!

Ik ben lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), de NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie), IFA (International Fluency Association) en ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

Aanwezig: vrijdag