Marjon Bremer

Mijn naam is Marjon Bremer. Ik kom uit Den Haag en heb mijn studie aan de Hogeschool in Utrecht gevolgd. In 1992 ben ik afgestudeerd en heb daarna 10 jaar gewerkt in een praktijk in Berkel en Rodenrijs. Hier heb ik ruime ervaring opgedaan met spraak-, taal- en stemstoornissen en afwijkende mondgewoonten bij kinderen en volwassenen. Er was geregeld sprake van multidisciplinair overleg, wat mij geleerd heeft in brede zin naar een probleem te kijken. Vanaf 2002 heb ik in verschillende praktijken in het centrum van Den Haag gewerkt. Sinds 2009 werk ik met veel plezier in de praktijk voor Logopedie en Stottertherapie Wateringseveld. Begin 2010 ben ik als 4e lid tot de maatschap toegetreden.

Werken als logopedist betekent voor mij veel afwisseling en dynamiek; de klachten zijn gevarieerd en iedere cliënt/patiënt is uniek. Ik zoek graag uit wat de kern van het probleem is om vervolgens de behandeling af te stemmen op het niveau en de interesse van het kind, waarbij ik het kind in zijn totaliteit wil benaderen. Spelenderwijs de ontwikkeling stimuleren, plezier in de interactie en samen plezier in leren ervaren, dat vind ik belangrijk. Daarnaast vind ik een goede samenwerking met ouders essentieel voor het welslagen van de behandeling!

In 2012 heb ik de opleiding tot logopedist/stottertherapeut gedaan van de NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie), omdat ik mijn sterke interesse in stotteren verder wilde ontwikkelen en mij wilde professionaliseren in de begeleiding van mensen die stotteren.

In 2018 werk ik 4 jaar als logopedist/stottertherapeut. Met een specialisatie probeer je terreinen af te bakenen, maar binnen het terrein ‘stotteren’ ervaar ik juist nog sterker de breedte en diepte van het vak, doordat stotteren door zoveel verschillende factoren wordt beïnvloed. Voor mij betekent dit goed luisteren, goed aanvoelen en naar een behandeling zoeken, die het best past bij dit kind, deze ouder, deze puber of deze volwassenen. Telkens weer een uitdaging.

Ik ben lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie), IFA (International Fluency Association) en ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

Aanwezig:
– dinsdagmiddag
– woensdag
– vrijdag

Marjon Bremer kan mentor zijn voor een ECSF-student.