Marleen Koeckhoven

Marleen Koeckhoven

Mijn naam is Marleen Koeckhoven. In 2006 heb ik in Rotterdam de opleiding ‘Logopedie’ afgerond en daarna heb ik de masterstudie ‘Spraak- en taalwetenschappen’ in Utrecht gedaan. Ik heb een jaar gewerkt met volwassenen met neurologische problemen (afasie, dysartrie, dysfagie, dyspraxie) in Revalidatiecentrum Rijndam in Rotterdam. Sinds juli 2006 werk ik met veel plezier in onze praktijk in het Wateringse Veld. Naast het werken in de praktijk, heb ik bijna 1,5 jaar één dag in de week in Laren in de Taalfabriek gewerkt. Daarna heb ik eenzelfde periode twee dagen in de week op de Cor Emousschool in Den Haag gewerkt. Dit is een school voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taal-problemen. Op deze verschillende werkplekken heb ik heel veel ervaring op kunnen doen met diverse logopedische problemen en ik heb de afwisseling met de praktijk altijd heel erg leuk gevonden.

In 2014 heb ik mijn eerste zoon gekregen en sindsdien werk ik uitsluitend nog in de praktijk. Per jaar volg ik één of meerdere cursussen om mijn logopedische kennis en vaardigheden uit te breiden en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. De afgelopen jaren heb ik met name cursussen gevolgd op het gebied van stotteren en articulatieproblemen. In de praktijk behandel ik vooral jonge kinderen met spraak-/taalproblemen en/of stotterproblematiek.  In september 2021 start ik de eenjarige Europese opleiding tot stottertherapeut (ECSF – European Clinical Specialization in Fluency disorders) met als doel hierna ook oudere kinderen, adolescenten en volwassenen die stotteren te gaan behandelen.

Na ruim vijftien jaar werken als logopedist, kan ik me nog steeds niet voorstellen dat ik ooit iets anders zou willen gaan doen. Het individueel begeleiden van kinderen en volwassenen met als doel de communicatie met hun omgeving te verbeteren vind ik ontzettend leuk. Het geeft heel veel voldoening wanneer ouders vertellen dat hun kind zich beter verstaanbaar kan maken, gemakkelijker kan verwoorden wat hij denkt of meer zelfvertrouwen heeft gekregen door de logopedie. Hetzelfde geldt natuurlijk voor volwassenen die zich beter verstaanbaar kunnen maken doordat hun stem of spraak verbeterd is.

Ik ben lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), IFA (International Fluency Association) en ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Aanwezig:
– maandag
– donderdag
– vrijdagochtend

Klik hier voor Kwaliteitsregister Paramedici