Broddelen

Wat is broddelen?

Broddelen is net als stotteren ook een vloeiendsheidsstoornis. Het is een probleem in de articulatie dat bij weinig mensen bekend is en dat zich kenmerkt door snel en onduidelijk spreken. Hierbij worden vaak lettergrepen “ingeslikt” of verkeerd uitgesproken. Soms worden er ook klanken of woorden herhaald waardoor broddelen op stotteren kan lijken. Broddelen heeft ook een talige vorm: iemand kan niet goed onder woorden brengen wat hij of zij bedoelt en komt vaak warrig over. Deze manier van broddelen kenmerkt zich door een slechte zinsbouw en verhaalopbouw. Mensen die broddelen kunnen daarnaast monotoon spreken, onlogische pauzes maken, veel stopwoordjes gebruiken of woordvindingproblemen hebben.

In tegenstelling tot stotteren verbetert het spreken bij broddelen direct bij meer aandacht voor het spreken. Daarom wordt het ten onrechte minder als stoornis gezien maar meer als slordigheid of zelfs luiheid: ‘hij doet z’n best niet’. Broddelende sprekers ontwikkelen vaak negatieve gedachten en gevoelens over communiceren, zoals bijvoorbeeld: ‘ik ben een slechte spreker’ of ‘men luistert toch niet naar me’.

Bij veel mensen die stotteren is er ook sprake van een broddelcomponent.

Oorzaak

Bij broddelen speelt net als bij stotteren genetische aanleg een belangrijke rol. Voor de oorzaak van broddelen zijn er aanwijzingen dat het een probleem is in het centrale zenuwstelsel. Broddelen komt bij zowel kinderen als volwassenen voor. Bij kinderen kan broddelen pas vanaf een jaar of 10 worden vastgesteld. Voor die tijd is het spreektempo nog te laag om van invloed te zijn op de verstaanbaarheid en is het nog lastig om broddelen te onderscheiden van een taalontwikkelingsstoornis.

Behandeling van broddelen

Na een uitgebreid onderzoek zal de behandeling zich richten op die aspecten van het broddelen die de communicatie nadelig beïnvloeden. De behandeling richt zich vooral op de bewustwording van de eigen spraak door middel van bijvoorbeeld audio,- en video-opnames. Daarnaast leert iemand die broddelt zijn spreeksnelheid vertragen en wordt er gewerkt aan het herkennen van woordstructuren en het herkennen van lettergrepen binnen een woord. Bij de talige kant van broddelen zal aandacht worden besteed aan het formuleren van zinnen en verhalen.

Het resultaat van de behandeling hangt af van de ernst van het broddelen, doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie.

Een interessante site met een zelftest en filmpjes over broddelen: https://toofastforwords.com/nl/