Jongeren

De vrijheid hebben om te zeggen wat je wil zeggen

Het stotteren kan je als jongeren behoorlijk in de weg zitten. Je zit op de middelbare school of een vervolgopleiding en moet keuzes maken over je toekomst, bijvoorbeeld het kiezen van een opleiding of beroep. Hoe ga je met het stotteren om en zorg je ervoor dat het niet je keuzes bepaalt? Wat zullen anderen denken van het stotteren? In de therapie is er naast de spreekoefeningen genoeg ruimte om over deze zaken te praten.

Onderzoek

Na aanmelding volgt eerst een intakegesprek. In dit gesprek wordt de achtergrond van het stotteren uitgebreid besproken en wordt je hulpvraag vastgesteld. Na het intakegesprek volgt een onderzoek naar zowel de buitenkant van het stotteren (dat wat je kan horen en zien tijdens het spreken) als de binnenkant van het stotteren (dat wat iemand die stottert denkt en voelt).

Therapie

De therapie richt zich zoveel mogelijk op de hulpvraag die op dat moment speelt. Vaak gaat het erom dat je in situaties die voor jou belangrijk zijn durft te zeggen wat je wilt zeggen. Bijvoorbeeld tijdens toelatingsexamens, sollicitatiegesprekken en werkgroepen. Tijdens de therapie worden er, als dat nodig is, oefeningen gedaan om minder last te hebben van spreekangst en schaamte. Ook worden er verschillende spreektechnieken besproken en geoefend. Je zult merken dat sommige technieken beter bij je passen dan andere technieken. Bij onze aanpak gaat het om jou en niet om de techniek, samen zoeken we uit wat het beste past bij jou en je omgeving.

School/Studie

Het stotteren kan een belemmering vormen op school of bij je studie. Zo kan het geven van een presentatie of het doen van een mondeling examen een extra grote uitdaging zijn. In overleg met jou en de betreffende docent kan daarvoor een oplossing worden bedacht.