Volwassenen

Onderzoek

Na aanmelding volgt eerst een intakegesprek. In dit gesprek worden de achtergronden van het stotteren uitgebreid besproken. Na het intakegesprek volgt een onderzoek naar zowel de buitenkant van het stotteren (dat wat je kan horen en zien tijdens het spreken) als de binnenkant van het stotteren (dat wat iemand die stottert denkt en voelt). Dit onderzoek kan soms meerdere behandeling in beslag nemen. Na het onderzoek worden de resultaten met je doorgenomen. Met je hulpvraag als uitgangspunt wordt in overleg een behandeldoel en -plan opgesteld. Dit behandelplan wordt tijdens de therapie regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Therapie

Als volwassene stotter je al gedurende lange tijd. Het stotteren heeft zich vaak verder ontwikkeld en het kan zijn dat je vervelende ervaringen hebt opgedaan. Hierdoor spelen vaak gedachten en gevoelens als schaamte, onzekerheid of boosheid ook een grote rol binnen het stotterprobleem. Door deze gedachten en gevoelens kan het stotteren in stand worden gehouden of zelfs verergeren. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt in de behandeling.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het daadwerkelijke stottergedrag. Hoe iemand stottert verschilt van persoon tot persoon. Het stotteren kan opvallend zichtbaar en hoorbaar zijn door blokkades en/of herhalingen. Het kan ook zijn dat er helemaal geen stottermomenten te horen zijn omdat je ze verbergt door bepaalde woorden of situaties uit de weg te gaan.

Omdat het stotteren bij iedereen anders is, wordt de therapie aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de persoon die stottert. De omgeving, bijvoorbeeld een partner, familie, collega’s of vrienden, kan een actieve rol spelen binnen de therapie, als dat wenselijk is. Na elke afspraak wordt er een opdracht meegegeven om zo ook thuis met de therapie aan de slag te kunnen. De opdrachten verschillen per fase van de therapie. Het doel van de therapie is vrijuit spreken op een zo makkelijk mogelijke manier, zodat stotteren zo min mogelijk invloed heeft op je leven.