Team

Marjon Bremer

Mijn naam is Marjon Bremer. Ik kom uit Den Haag en heb mijn studie aan de Hogeschool in Utrecht gevolgd. In 1992 ben ik afgestudeerd en heb daarna 10 jaar gewerkt in een praktijk in Berkel en Rodenrijs. Hier heb ik ruime ervaring opgedaan met spraak-, taal- en stemstoornissen en afwijkende mondgewoonten bij kinderen en volwassenen. Er was geregeld sprake van multidisciplinair overleg, wat mij geleerd heeft in brede zin naar een probleem te kijken. Vanaf 2002 heb ik in verschillende praktijken in het centrum van Den Haag gewerkt. Sinds 2009 werk ik met veel plezier in de praktijk voor Logopedie en Stottertherapie Wateringseveld. Begin 2010 ben ik als 4e lid tot de maatschap toegetreden.

Werken als logopedist betekent voor mij veel afwisseling en dynamiek; de klachten zijn gevarieerd en iedere cliënt/patiënt is uniek. Ik zoek graag uit wat de kern van het probleem is om vervolgens de behandeling af te stemmen op het niveau en de interesse van het kind, waarbij ik het kind in zijn totaliteit wil benaderen. Spelenderwijs de ontwikkeling stimuleren, plezier in de interactie en samen plezier in leren ervaren, dat vind ik belangrijk. Daarnaast vind ik een goede samenwerking met ouders essentieel voor het welslagen van de behandeling!

In 2012 heb ik de opleiding tot logopedist/stottertherapeut gedaan van de NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie), omdat ik mijn sterke interesse in stotteren verder wilde ontwikkelen en mij wilde professionaliseren in de begeleiding van mensen die stotteren.

In 2018 werk ik 4 jaar als logopedist/stottertherapeut. Met een specialisatie probeer je terreinen af te bakenen, maar binnen het terrein ‘stotteren’ ervaar ik juist nog sterker de breedte en diepte van het vak, doordat stotteren door zoveel verschillende factoren wordt beïnvloed. Voor mij betekent dit goed luisteren, goed aanvoelen en naar een behandeling zoeken, die het best past bij dit kind, deze ouder, deze puber of deze volwassenen. Telkens weer een uitdaging.

Ik ben lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie), IFA (International Fluency Association) en ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

Aanwezig:
– dinsdag
– donderdag
– vrijdagmiddag

Marjon Bremer kan mentor zijn voor een ECSF-student.

Anneke Busser

Mijn naam is Anneke Busser en ik ben logopedist sinds 1989. Ik heb altijd in een vrijgevestigde praktijk gewerkt. Naast de behandeling van kinderen met spraak- en taal problemen ligt mijn speciale belangstelling bij volwassenen met stemproblemen en bij kinderen en volwassenen die stotteren. Ook ben ik een aantal jaar als klinisch logopedist werkzaam geweest op de afdeling neurologie van een ziekenhuis.

Vanaf 2000 heb ik mij door cursussen en literatuuronderzoek verdiept in stotteren en in 2009 heb ik de Post-HBO opleiding stottertherapie afgerond. Vanaf 2007 ben ik werkzaam in de praktijk voor Logopedie en Stottertherapie Wateringse Veld. Op dit moment behandel ik in onze praktijk vooral kinderen en volwassenen die stotteren. Ook verzorg ik met veel plezier de maandelijkse nazorggroep voor volwassenen die stotteren.

Ik ben lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en de NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie), en ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en het European Fluency Specialist Register.

Aanwezig:
– dinsdagochtend
– woensdag
– vrijdag

Anneke Busser kan mentor zijn voor een ECSF-student.

Marleen Koeckhoven

Mijn naam is Marleen Koeckhoven. In 2006 heb ik in Rotterdam de opleiding ‘Logopedie’ afgerond en daarna heb ik de masterstudie ‘Spraak- en taalwetenschappen’ in Utrecht gedaan. Ik heb een korte periode gewerkt met volwassenen met neurologische problemen (afasie, dysartrie, dysfagie, dyspraxie) in Revalidatiecentrum Rijndam in Rotterdam. Sinds juli 2006 werk ik met veel plezier in onze praktijk in het Wateringse Veld. Naast het werken in de praktijk, heb ik bijna 1,5 jaar één dag in de week in Laren in de Taalfabriek gewerkt. Daarna heb ik eenzelfde periode twee dagen in de week op de Cor Emousschool in Den Haag gewerkt. Dit is een school voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taal-problemen. Op deze verschillende werkplekken heb ik heel veel ervaring op kunnen doen met diverse logopedische problemen en ik heb de afwisseling met de praktijk altijd heel erg leuk gevonden.

In 2014 heb ik mijn eerste zoon gekregen en sindsdien werk ik uitsluitend nog in de praktijk. Per jaar volg ik één of meerdere cursussen om mijn logopedische kennis en vaardigheden uit te breiden en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. De afgelopen jaren heb ik met name cursussen gevolgd op het gebied van stotteren.

Na ruim tien jaar werken als logopedist, kan ik me nog steeds niet voorstellen dat ik ooit iets anders zou willen gaan doen. Het individueel begeleiden van kinderen en volwassenen met als doel de communicatie met hun omgeving te verbeteren vind ik ontzettend leuk. Het geeft heel veel voldoening wanneer ouders vertellen dat hun kind zich beter verstaanbaar kan maken, gemakkelijker kan verwoorden wat hij denkt of meer zelfvertrouwen heeft gekregen door de logopedie. Hetzelfde geldt natuurlijk voor volwassenen die zich beter verstaanbaar kunnen maken doordat hun stem of spraak verbeterd is.

Ik ben lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), IFA (International Fluency Association) en ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

Aanwezig:
– maandag
– donderdag
– vrijdagochtend

Lotte Boonman

Mijn naam is Lotte Boonman. In juli 2017 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie aan de Hogeschool van Rotterdam. Tijdens de opleiding heb ik een minor gebarentaal gevolgd. Hier heb ik de Nederlandse gebarentaal geleerd, maar ben ik ook veel te weten gekomen over de dovencultuur.

Gedurende de opleiding heb ik de gelegenheid gehad om tijdens de stages kennis en ervaringen op te doen binnen veel vakgebieden van de logopedie. Daarnaast hebben wij enkele cursussen mogen doen, zoals de dag over de stem of over de taalontwikkeling van kinderen.
Na mijn opleiding ben ik meteen aan de slag gegaan bij Logopedie en Stottertherapie Wateringse Veld. Hier werk ik nu al een aantal maanden met veel plezier.

Tijdens mijn werk als logopedist vind ik het een uitdaging om de hulpvraag van de cliënten zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen en samen met hen naar een passende invulling van de behandeling te zoeken. Hierbij vind ik de samenwerking met de cliënt en zijn omgeving erg belangrijk en dat dit op een plezierige maar toch professionele manier verloopt.

Ik ben lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

Aanwezig:
– maandag
– woensdag

Anne den Broeder

Mijn naam is Anne den Broeder. Ik woon in Maassluis en ik werk sinds september 2017 één dag in de week in deze praktijk in Wateringse Veld. In de zomer van 2017 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Direct daarna ben ik begonnen aan de master Klinische Gezondheidswetenschappen, richting logopediewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Deze hoop ik in 2019 af te ronden. Naast mijn baan bij deze praktijk werk ik ook als logopedist in de ouderenzorg, waarbij ik mensen met neurologische problemen of door leeftijd veroorzaakte mentale en/of fysieke achteruitgang behandel.

In mijn behandelingen vind ik het meest belangrijk dat de hulpvraag van de cliënt centraal staat. Ik werk graag samen met collega’s, maar ook juist met de cliënt!

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.Ik hoop in de toekomst mij nog verder te specialiseren in onder andere neurologische aandoeningen.

Aanwezig:
– dinsdagmiddag en dinsdagavond

Sandra Olierook

Mijn naam is Sandra Olierook en ik ben in deze praktijk de praktijkondersteuner. Na vele jaren in diverse ondersteunende functies in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, heb ik in mei 2017 de overstap gemaakt naar deze leuke praktijk.

Mijn taak is ervoor te zorgen dat de logistiek in de praktijk op rolletjes loopt, zodat de logopedisten zich op de behandelingen kunnen richten. U kunt mij bijvoorbeeld aan de telefoon krijgen voor het maken van een afspraak, wanneer u een nieuwe aanmelding wilt doen, maar ook om uw vragen te stellen.

Direct telefonisch bereikbaar op:
maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.45 en 11.45 uur.

Brenda Zwinkels

Mijn naam is Brenda Zwinkels. In 2000 ben ik gestart met de logopediepraktijk in het gezondheidscentrum Lage Veld in Den Haag. Geleidelijk aan is de praktijk uitgegroeid tot een maatschap en zijn we in 2010 verhuisd naar het Hoge Veld,  het pand waar we nu gevestigd zijn. Ik ervaar de praktijk als een plek waar we met elkaar staan voor groei, ontwikkeling en een veilige en vertrouwde setting creëeren om cliënten goed te ondersteunen met hun hulpvraag.

Naast mijn specialisatie in stottertherapie, heb ik mij de laatste jaren ook gericht op systemisch-dialogisch werk. Mijn opgedane ervaring integreer ik in de logopediebehandelingen. Ik ben momenteel niet op vaste dagen aan de praktijk verbonden, aangezien ik regelmatig nascholing geef aan (zorg)professionals in het systemisch-dialogisch werk. Ik word door de collega’s ingeschakeld om eenmalig of kortdurend tijdens een behandeltraject systemisch-dialogisch met cliënten/ ouders van cliënten te werken. Ik ontmoet u graag, als u meer van systemisch-dialogisch werk binnen de logopedie-behandeling wilt weten!

Ik ben lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), de NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie), IFA (International Fluency Association) en ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

Aanwezig: geen vaste dagen, wel dagelijks telefonisch en per mail bereikbaar voor (vragen rondom) systemisch-dialogisch werk binnen de logopedie.