Camp Dream.Speak.Live is een kamp dat georganiseerd wordt voor stotterende kinderen tussen de 6 en de 14 jaar. Dit 4-daagse kamp wordt al jaren met succes in Amerika georganiseerd en zal in februari van 2018 voor het eerst in Europa gaan plaats vinden te Antwerpen!

Het kamp is evidence-based, zoals uit bijgevoegd artikel naar voren komt, maar nog veel belangrijker, een unieke gelegenheid voor kinderen die stotteren om hun eigen kracht als communicator te versterken of te ontwikkelen middels tal van activiteiten.

Door deze doelstelling, verder uitgewerkt in de flyer, is het kamp geschikt voor kinderen die nog geen therapie hebben gevolgd, midden in therapie zijn of zelfs hun therapie al hebben afgerond. Het biedt hen een ervaring waarop zij als volwassene kunnen bouwen. Op deze Amerikaanse site zijn diverse ervaringsverhalen te vinden.

Voor Nederland is de periode van het kamp niet voor alle kinderen een vakantieperiode. Uit contact met de onderwijsinspectie komt naar voren dat kinderen hiervoor verlof mogen aanvragen mits deze aanvraag mede door logopedist en/of huisarts wordt ondertekend. De school mag dan dit verlof toekennen. Klik hier meer informatie kijk op de volgende site , stuur ons een mailtje camp.dream.speak.live.@gmail.com of bel 045-5271228 voor Nederland, Ellen Laroes en 0491563611 voor België, Kurt Eggers.