Directe toegang

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) houdt in dat u zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist kunt. De logopedisten in onze praktijk hebben hiervoor allemaal een speciale scholing gevolgd. Als u liever eerst met uw huisarts wilt overleggen, kunt u uw huisarts om een verwijsbrief vragen.

Komt u voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief, dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek waarin de logopedist u enkele vragen zal stellen over uw klacht. De vragen hebben betrekking op problemen, pijn of functieverlies (o.a. minder spierkracht) in mond, keel of oor. Of een behandeling gestart kan worden hangt van meer factoren af. Natuurlijk van de klacht zelf, maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie. Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar de huisarts te gaan. De huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening, behalve als u aangeeft dit niet te willen.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden een DTL-onderzoek. In 2018 zijn dit CZ/Ohra/Delta Loyd en De Friesland Zorgverzekeraar. Wij vragen cliƫnten die bij deze zorgverzekaars verzekerd zijn een verwijzing bij de huisarts te halen.