Verhindering

Als u verhinderd bent, moet u uw behandelafspraak tenminste 24 uur van tevoren afzeggen bij uw behandelend logopedist. Dit kan telefonisch (070-3364737, spreek eventueel de voicemail in) of per mail. Dit kan via het contactformulier op deze site of het persoonlijke emailadres van uw logopedist.

Wanneer een afspraak vergeten wordt of niet 24 uur van te voren is afgezegd, dan worden de kosten (€ 40,00) bij u persoonlijk in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering. Afzeggen van een afspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur te zijn gebeurd.

Bij ziekte kan er tussen 8.00 uur en 8.30 uur van de betreffende dag nog worden afgebeld. Bij later afbellen zijn wij echter alsnog genoodzaakt de kosten in rekening te brengen. Verzuimnota’s dienen 30 dagen na declaratiedatum te zijn voldaan. Bij niet tijdige betalingen zijn wij gerechtigd invorderingsmaatregelen te treffen.